MİKROPLAKA YIKAYICI

Mikroplaka yıkayıcılar (mikropleyt yıkayıcılar ya da microplate yıkayıcılar) ELISA analizleri, hücreye dayalı analizler ve mikroküre bazlı analizler gibi birçok uygulamada kullanılmaktadır. Sağladığımız mikroplaka yıkayıcıları sessiz çalışır, temizlemesi kolaydır ve hiçbir kalıntı bırakmaz. Şerit yıkayıcılar (strip washers), tam plaka yıkayıcılar (full plate washers) ve yıkayıcı-dağıtıcı (washer-dispenser) kombinasyonları gibi formatları mevcuttur. Mikroplaka yıkayıcılarımız derin kuyu plakalar (deep well plates) ve 96-kuyulu, 384-kuyulu ve 1536-kuyulu plakalar gibi birçok farklı plaka türünde işlem yapabilmektedir.

Güvenlik önlemleri olarak aerosol koruma ve acil durdurma butonu mevcuttur. Bazı laboratuvarlar biyomanyetik ayırmaya (biomagnetic separation) ve vakum filtrasyon deneyleri için yıkamaya ihtiyaç duyabilir; çeşitli yıkama işlemleri için değişken yıkama manifoldları (wash manifolds) mevcuttur. Yüksek verimde çalışan laboratuvarlar, belirli bir mikroplaka yıkayıcıyı mevcut laboratuvar iş akışına entegre edebilmeye ve gerektiğinde güncelleyebilmeye ihtiyaç duyarlar. Taşınabilir mikroplaka yıkayıcılardan tam otomatik yıkayıcılara kadar, Rotalab her laboratuvarın gereksinimlerine uygun olan bir mikroplaka yıkayıcı sağlayabilmektedir.

Rotalab'ın çok-fonksiyonlu mikroplaka yıkayıcıları herhangi bir standart mikroplaka yıkayıcısına göre daha fazla esneklik sunar ve yıkama ile filtrasyon uygulamaları arasındaki geçişi oldukça kolaylaştıran kullanıcı tarafından değiştirilebilir plaka taşıyıcılarına (plate carriers) sahiptir. Bu özellikler şunları sağlamaktadır:

   · ELISA yıkama - daha yüksek tutarlılık ve güvenilirlik için
   · Hassas yıkama - bağlanmış ya da zayıf şekilde bağlanmış hücrelere sahip hücreye dayalı analizler için
   · Mikroplaka yıkama - protein ve antikor analizleri için
   · Vakum filtrasyonu - DNA çoğaltımı (DNA amplification) gibi işlemlerden sonra PCR temizliği için
   · Manyetik tanecik yıkama (Magnetic bead washing) - MBS taşıyıcı kullanarak


Özellikler ve Avantajlar:

   · Kompakt ve modüler tasarım birçok uygulama ve laboratuvar için uygundur
   · ELISA, hücre ve protein analizlerini otomatik yıkama kabiliyeti
   · Vakum filtrasyon için otomatikleştirilmiş sistem
   · Manyetik tanecik yıkaması için manyetik plaka taşıyıcı (Magnetic plate carrier)
   · Emniyet ve güvenilirlik için gelişmiş online işlem kontrolü
   · Güvenilir bir şekilde tampon (buffer) dağıtımını sağlayan kabarcık sensörü
   · Düz taban plakalar için minimum kalıntı sağlayan çoklu-nokta havalandırma (multipoint aspiration)
   · Hız ayarlamasını ve yıkama poziyonlarının seçimini sağlayan yazılım kontrolü
   · Mükemmel güvenilirlik ve düşük bakım maliyeti