FLORESAN SPEKTROFOTOMETRE

Floresan spektrofotometre (florimetri ya da spektroflorimetri) bir elektromanyetik spektroskopi türü olarak incelenmekte olan örnekten yansıyan ışımayı analiz eder. Belirli bileşiklerin moleküllerindeki elektronları uyaran ve ışık (genellikle görünür ışık) yaymasını sağlayan bir ışık demeti, genellikle morötesi (ultraviyole) ışık, kullanır.

Rotalab araştırma laboratuvarları ve sanayi için çeşitli floresan spektrofotometre modelleri sunmaktadır.

  • FS-50

  • FS-60