KÜTLE SPEKTROMETRESİ

Kütle spektrometresi (ya da Kütle spektroskopi, KS) harhangi bir örnekteki kimyasalların türünü ve miktarını kütle-elektriksel yük oranını ve gaz halindeki iyonların miktarını ölçerek belirleyebilen bir analitik tekniktir. Kütle spektroskopisinin tipik uygulamaları şunlardır: Biyo-molekül ve Küme Analizi (Cluster Analysis) ve Çökeltme, Plazma İzleme, Gaz Analizi, Çevresel Kimya ve İyon Kimyası.

Kütle spektrometrelerimizin kapasitesi ve güvenirliği ve ayrıca satış sonrası kaliteli destek hizmetimiz, ürünlerimizi zorlu ve son teknoloji uygulamalar için birinci tercih haline getirmektedir.

  • Transportable MS-T100