MASKE HİZALAMA SİSTEMİ

Rotalab yüksek kalitede fabrikasyon, büyük hacimli üretim ve Ar-Ge ortamları için kapsamlı bir maske hizalayıcı serisi sunmaktadır. Maske hizalama sistemlerimiz 3-boyutlu (3D) paketleme, gelişmiş paketleme, mikroelektro-mekanik sistemler (MEMS), LED, bileşik yarı iletkenler, güç cihazları, fotovoltaik, nanoteknoloji ve wafer düzeyinde optik alanlarındaki litografi uygulamaları için üstün kaliteye, yüksek hizalama hassasiyetine ve sofistike optiklere sahiptir.

Maske hizalama sistemlerimiz herhangi bir rakip sistemden daha güvenilirdir, dayanıklıdır, ve daha iyi teknik ve ekonomik değer sağlar.

  • OAI 200

  • OAI 200IR

  • OAI 800FSA

  • OAI 800MBA

  • OAI 6000FSA

  • OAI 6000BSA

  • OAI 5000E

  • OAI PhableR-100